FUZJA

COLUMBUS CAPITAL S.A. - połączenie z Columbus Energy S.A.

Zarządy Spółek COLUMBUS CAPITAL S.A. i Columbus Energy S.A. dokonały uzgodnień i podpisały Plan Połączenia obydwu Spółek, w wyniku czego utworzony zostanie podmiot, który będzie sprawował działania zarządcze w obszarze biznesu energetycznego oraz inwestycyjnego.

W ramach transakcji Połączenia, COLUMBUS CAPITAL S.A. jako Spółka przejmująca wyemituje maksymalnie 253.163.457 akcji serii E dla Akcjonariuszy Columbus Energy S.A. jako Spółki przejmowanej, uwzględniając przyjęty parytet wymiany akcji ustalony na podstawie wycen obu spółek, który wynosi 11,6 akcji COLUMBUS CAPITAL S.A. za 1 akcję Columbus Energy S.A.

Nowa Spółka o nazwie COLUMBUS ENERGY S.A. będzie dążyła do zdobycia mocnej pozycji konkurencyjnej na rynku Odnawialnych Źródeł Energii, głównie w branży fotowoltaiki, wykorzystując efekty synergii wynikające z potencjału obu podmiotów, redukcji kosztów funkcjonowania oraz optymalizacji struktury organizacyjnej.

Dodatkowym celem Zarządu Spółki będzie ubieganie się o dopuszczenie jej akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie.

Dowiedz się więcej

O nas

Columbus Capital SA to wysoka jakość oferowanych usług i projektów inwestycyjnych, natychmiastowa reakcja na potrzeby rynku, nieustanny rozwój oparty o dotychczasową wiedzę i realizowane cele.

Poznaj nas

Relacje inwestorskie

Spółka ewoluując w swoim rozwoju, pozyskuje nowych inwestorów oraz zarządzających, którzy doskonale rozumieją nasz biznes oraz rynek kapitałowy.

Dowiedz się więcej

Aktualności

Columbus Energy S.A. osiąga wysoki zysk w 3 kw. 2015 r.

Columbus Energy S.A., Spółka działająca w branży Odnawialnych Źródeł Energii, osiągnęła ponad 2,7 mln zł zysku brutto w 3 kwartale 2015 r. Spółka podpisała także Plan Połączenia z notowaną na rynku NewConnect - COLUMBUS CAPITAL S.A.

Czytaj więcej

COLUMBUS CAPITAL z dobrymi perspektywami dzięki Ustawie o OZE

Columbus Capital S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, która posiada 1.000.000 szt. akcji Columbus Energy S.A., podmiotu zajmującego się sprzedażą instalacji fotowoltaicznych i Raportami Efektywności Energetycznej, spodziewa się, że dzięki przegłosowaniu w miniony piątek przez Sejm nowej Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii odniesie ona znaczące korzyści. Najważniejsze dla rozwoju Spółki są także przyjęte poprawki dotyczące prosumentów.

Czytaj więcej

Główni akcjonariusze zawierają ugodę

COLUMBUS CAPITAL S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, poinformowała w dniu wczorajszym o zawarciu ugody przez jej głównych akcjonariuszy. Na jej podstawie January Ciszewski dokona zakupu 4.200.000 szt. akcji Spółki należących do Doroty Denis-Brewczyńskiej i stanie się tym samym jej większościowym akcjonariuszem.

Czytaj więcej

Adres

COLUMBUS CAPITAL SA
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13
31-234 Kraków

Kontakt

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000373608, Spółka posiada REGON 241811803, NIP 9492163154

Wszystkie prawa zastrzeżone. COLUMBUS CAPITAL SA © 2015 | Wykonanie: BeSite.pl